INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ALBA

ALBA IULIA, STR. GABRIEL BETHLEN NR.7

TEL. 0258-817255 FAX 0258-817663


COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE  • TITULARIZARE IN BAZA ART. 253 DIN LEGEA NR. 1/2011 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE - SESIUNEA 2017

   • SOLUTIONAREA cererilor de repartizare in baza art. 253 din Legea nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare - sesiunea 2017

   • ANUNT Ref. Programul inregistrarii dosarelor - Organizarea sedintei de repartizare in baza art. 253 din Legea nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare - sesiunea 2017

   • ADRESA ISJ ALBA NR. 2035/03.04.2017 Ref. Repartizarea pe perioada nedeterminata, in baza art. 253 din Legea nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare - sesiunea 2017

   • CEREREA TIP adresata inspectorului scolar general, pentru solutionarea in sedinta de repartizare a cererilor de titularizare in baza art. 253 - sesiunea 2017


  • SOLUTIONAREA CERERILOR DE CONCEDIU FARA PLATA PENTRU ANUL SCOLAR 2017-2018


  • PRETRANSFER CONSIMTIT INTRE UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR - SESIUNEA 2017

   • ANUNT ISJ ALBA NR.1893/27.03.2017 Ref. Inregistrarea cererilor/dosarelor pentru pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant si pretransferul prin schimb de posturi - sesiunea 2017

    • ADRESA ISJ ALBA NR.1530/13.03.2017 Ref. Pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant si pretransferul prin schimb de posturi - sesiunea 2017

    • CEREREA TIP adresata inspectorului scolar general, pentru solutionarea in sedinta de repartizare a cererilor de pretransfer consimtit - 2017

    • CEREREA TIP adresata inspectorului scolar general, pentru solutionarea in sedinta de repartizare a cererilor de schimb de posturi intre titulari - 2017

    • MODEL ADEVERINTA STATUT POST - eliberata de unitatea de invatamant in care candidatul este titular; situatia postului/catedrei care se vacanteaza prin pretransfer - 2017

    • CEREREA TIP adresata directorului unitatii in care se solicita pretransferul, pentru obtinerea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer - 2017

    • EXEMPLU DE APLICARE a art. 54 alin. (5) referitor la ierarhizarea, in unitatea de invatamant primitoare, a candidatilor care solicita pretransferul consimtit - 2017

    • RAPORT (model) al Comisiei de mobilitate constituite la nivelul unitatii de invatamant - ierarhizarea candidatilor care au depus dosare de pretransfer - 2017

    • ACORD/ACORD DE PRINCIPIU (model) emis de directorul unitatii de invatamant pentru candidatii care solicita pretransfer in unitate - 2017

    • INSTIINTARE ISJ (model) cu privire la acordurile si acordurile de principiu pentru pretransfer, emise de directorul unitatii de invatamant - 2017

    • MACHETA AB_PRETRANSFER-2017.xls - situatia acordurilor, acordurilor de principiu pentru pretransfer, emise de unitatea de invatamant primitoare - 2017


  • RESTRANGERE DE ACTIVITATE 2017-2018

   • SOLUTIONAREA restrangerilor de activitate 2017-2018 (sedinta de repartizare - 22.03.2017)

   • PUNCTAJELE titularilor aflati in restrangere de activitate 2017-2018 (ver. 17.03.2017)

   • ANUNT - referitor la inregistrarea dosarelor si organizarea sedintei publice de solutionare a restrangerilor de activitate - sesiunea 2017

   • CERERE TIP - de transfer pentru solutionarea restrangerii, adresata inspectorului scolar general

   • CERERE TIP - pentru obtinerea acordului de transfer consimtit pentru solutionarea restrangerii, adresata directorului unitatii

   • CERERE TIP - detasare in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate - sesiunea 2017

   • PRECIZARI pentru etapa de restrangere de activitate - sesiunea 2017

    • MODEL RAPORT - al comisiei de mobilitate din unitate referitor la propunerile de eliberare a acordului de transfer consimtit

    • MODEL ACORD de transfer consimtit eliberat de directorul unitatii de invatamant  • TRANSFERUL TITULARILOR DETASATI PENTRU NESOLUTIONAREA RESTRANGERII DE ACTIVITATE IN 2016-2017 (Art.48 alin.2-3)

   • ADRESA ISJ ALBA nr. 241/16.01.2017 - referitoare la transferul, incepand cu data de 01.09.2017, al titularilor detasati in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate in anul scolar 2016-2017

   • CERERE TIP - solicitare acord transfer, incepand cu data de 01.09.2017, al titularilor detasati in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate, in anul scolar 2016-2017

   • MACHETA ISJ ALBA - privind solutionarea cererilor de transfer, in conditiile prevederilor art. 48, alin. (2-3)


  • PROIECTUL DE INCADRARE A UNITATII DE INVATAMANT 2017-2018

   • Model cerere - privind incadrarea titularilor unitatii in anul scolar 2017-2018

    • Model cerere - privind incadrarea debutantilor conform art. 21(4) din Metodologie in 2017-2018

    • Model cerere - privind reducerea normei didactice a titularilor cu 2 ore pe saptamana in anul scolar 2017-2018

    • MODEL ORIENTATIV ISJ ALBA - decizia directorului pentru incadrarea titularilor in anul scolar 2017-2018


  • COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE PENTRU ANUL SCOLAR 2017-2018

   • SOLUTIONAREA in sedinta de repartizare a completarilor de norma pe perioada nedeterminata

   • SOLUTIONAREA in sedinta de repartizare a completarilor de norma pe perioada determinata

   • LISTA CANDIDATILOR care participa la sedinta de repartizare (completarea normei didactice la nivel judetean)

   • ANUNT 1116/22.02.2017 - referitor la inregistrarea dosarelor si la sedinta de repartizare (completarea normei la nivel judetean)

   • MACHETA ISJ ALBA - privind situatia completarilor de norma in anul scolar 2017-2018

    • CEREREA TIP - pentru solutionarea completarilor de norma la nivel de unitate scolara/consortiu 2017-2018

    • CEREREA TIP - pentru solutionarea completarilor de norma la nivel judetean pentru 2017-2018


  • INTREGIREA NORMEI DIDACTICE PRIN TRANSFER - 2017

   • MACHETA ISJ ALBA - privind situatia cererilor de intregire a normei didactice prin transfer aprobate in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant

   • CEREREA TIP - pentru intregirea normei didactice prin transfer - SESIUNEA 2017

 • SEDINTA DE REPARTIZARE 5 ianuarie 2017 - Solutionare completari de norma si restrangeri de activitate

 • CERERE-TIP pentru participarea la sedinta de repartizare din data de 5 ianuarie 2017

  • REPARTIZARE SUPLINITORI - sedinta de repartizare din data de 5 ianuarie 2017

  • REPARTIZARE TITULARI - DETASARI in interesul invatamantului - sedinta de repartizare din data de 5 ianuarie 2017

  • REPARTIZARE TITULARI - DETASARI in interesul invatamantului pentru restrangere de activitate - sedinta de repartizare din data de 5 ianuarie 2017

  • REPARTIZARE TITULARI - COMPLETAREA normei didactice - sedinta de repartizare din data de 5 ianuarie 2017


 • MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE 2016-2017

  • CONCURSUL JUDETEAN DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE PENTRU ANUL SCOLAR 2016-2017 (5 septembrie 2016)

   • REZULTATELE CONCURSULUI/TESTARII - 5 septembrie 2016

   • ANUNT - locul de desfasurare a concursului/testarii - 5 septembrie 2016

   • CALENDARUL - desfasurarii concursului/testarii la nivel judetean

   • CONCURS JUDETEAN - 05.09.2016 - repartizarea in sali a candidatilor

   • TESTARE LA NIVEL JUDETEAN - 05.09.2016 - repartizarea in sali a candidatilor

   • ANUNT - organizarea si desfasurarea probelor practice - 1 septembrie 2016


  • SEDINTE PUBLICE DE REPARTIZARE PE POSTURI PUBLICATE PENTRU INCADRARE PE PERIOADA DETERMINATA - AUGUST/SEPTEMBRIE 2016

   • GRAFICUL sedintei publice pentru ocuparea posturilor didactice - 09.09.2016

   • GRAFICUL sedintei publice pentru ocuparea posturilor didactice - 08.09.2016

   • PUNCTAJELE candidatilor titulari care au depus dosare in perioada 2-5 septembrie 2016 pentru detasare la cerere prin concurs specific

   • GRAFICUL sedintei publice pentru ocuparea posturilor didactice - 02.09.2016

   • ANUNT - programul inregistrarii dosarelor candidatilor in zilele de 29-30 august 2016

   • DATE ACTUALIZARE LISTA POSTURI; SEDINTE PUBLICE; CANDIDATI PARTICIPANTI august-septembrie 2016

   • LISTA CANDIDATILOR cu medii la concurs national 2016, repartizati in sedinta publica - 26.08.2016

   • LISTA CANDIDATILOR cu medii la concurs national 2015; 2014, repartizati in sedinta publica - 26.08.2016

   • LISTA CANDIDATILOR cu medii la concurs national 2013, repartizati in sedinta publica - 26.08.2016

   • LISTA CANDIDATILOR cu medii la concurs national 2012, repartizati in sedinta publica - 26.08.2016

   • LISTA CANDIDATILOR cu medii la concurs national 2015; 2014, repartizati pentru prelungirea contractului (continuitate) in sedinta publica - 26.08.2016

   • GRAFICUL sedintei publice pentru ocuparea posturilor didactice - 26.08.2016

   • LISTA CANDIDATILOR care au ocupat posturi in sedinta publica pentru detasare la cerere - 24.08.2016

   • GRAFICUL sedintei publice pentru detasare la cerere - 24.08.2016

   • PUNCTAJELE CANDIDATILOR - DETASARE LA CERERE - sedinta publica din 24.08.2016

   • LISTA candidatilor cu media minim 7,00 la concurs - 2016, repartizati in sedinta publica din 19.08.2016

   • CANDIDATI_GRAFIC pentru sedinta publica din 19.08.2016

   • DATE ACTUALIZARE LISTA POSTURI; SEDINTE PUBLICE; CANDIDATI PARTICIPANTI august-septembrie 2016

    • CALENDARUL inregistrarii dosarelor candidatilor in perioada 16-17 august 2016

   • REPARTIZAREA CANDIDATILOR pe posturile didactice - sesiunea 2016 (precizari)


  • SEDINTA PUBLICA DE REPARTIZARE PE POSTURI PUBLICATE PENTRU INCADRARE PE PERIOADA NEDETERMINATA - 8 AUGUST 2016


  • CONCURSUL NATIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR PUBLICATE VACANTE/REZERVATE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR - SESIUNEA 2016

   • REZULTATELE FINALE ale concursului national de ocupare a posturilor didactice - sesiunea 2016 [Afisat: 03.08.2016]

    • LUCRARILE ANULATE IN CENTRELE DE EVALUARE - motivele anularii lucrarii scrise [Afisat: 27.07.2016]

   • ANUNT referitor la afisarea rezultatelor, depunerea contestatiilor si repartizarea posturilor didactice pentru candidatii participanti la concursul national - sesiunea 2016

    • MODEL CONTESTATIE pentru candidatii participanti la concursul national - sesiunea 2016 - Centrul de concurs nr.1

    • MODEL CONTESTATIE pentru candidatii participanti la concursul national - sesiunea 2016 - Centrul de concurs nr.2

   • PROGRAMUL validarii fiselor de inscriere la concurs pentru absolventii 2016 (14-15 iulie 2016)

  • ANUNT - CENTRELE DE CONCURS: arondarea disciplinelor de concurs pentru desfasurarea probei scrise in 20 iulie 2016

  • REZULTATELE inspectiilor speciale la clasa, ale probelor practice si ale probelor orale pentru limba de predare - sesiunea 2016

  • PROCEDURA NR. 36380/13.06.2016 privind desfasurarea probei scrise, sigilarea si securizarea lucrarilor scrise din cadrul concursului national pentru ocuparea posturilor didactice - sesiunea 2016

  • PROGRAMAREA INSPECTIILOR SPECIALE LA CLASA - sesiunea 2016

  • PROGRAMAREA PROBELOR PRACTICE - sesiunea 2016

  • PROGRAMAREA PROBELOR ORALE PENTRU LIMBA DE PREDARE- sesiunea 2016

  • LISTA CANDIDATILOR INSCRISI LA CONCURS CARE NU AU VALIDAT FISA DE INSCRIERE- sesiunea 2016

  • LISTA CANDIDATILOR INSCRISI CARE NU PARTICIPA LA CONCURS - sesiunea 2016

  • PROGRAMUL validarii fiselor de inscriere la concurs (23-27 mai 2016)

  • ANUNT - inregistrarea dosarelor/cererilor de concurs: 13-20 mai 2016

  • DOCUMENTE necesare inscrierii la concurs - sesiunea 2016

  • CEREREA TIP de inscriere la concurs - sesiunea 2016

  • FISA DE INSCRIERE la concursul national de ocupare a posturilor didactice - sesiunea 2016

   • DECLARATIE - INCOMPATIBILITATE - ART. 63(3)

   • DECLARATIE - optiune utilizare medie inspectii speciale DEFINITIVAT 2016

   • ANUNT - obtinerea avizului militar pentru ocuparea posturilor didactice

  • COPERTA DOSARULUI de inscriere la concurs

  • DENUMIREA completa a disciplinelor de concurs - proba scrisa - sesiunea 2016

  • DENUMIREA completa a probelor practice din cadrul concursului (pentru candidatii care sustin probe practice) - sesiunea 2016

  • METODOLOGIE - extras referitor la organizarea si desfasurarea concursului

  • PROGRAME VALABILE pentru proba scrisa a concursului


  • SOLUTIONAREA CERERILOR DE CONCEDIU FARA PLATA PENTRU ANUL SCOLAR 2016-2017


  • DETASAREA PERSONALULUI DIDACTIC IN ANUL SCOLAR 2016-2017

   • POSTURI OCUPATE - detasare in interesul invatamantului 2016-2017

   • ADRESA ISJ ALBA NR. 3807/15.06.2016 ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ETAPEI DE DETASARE 2016-2017

   • MODEL DE ADRESA PRIN CARE UNITATEA DE INVATAMANT PRIMITOARE SOLICITA IN SCRIS DETASAREA IN INTERESUL INVATAMANTULUI A TITULARULUI ALTEI UNITATI DE INVATAMANT 2016-2017

   • ACORD TIP PENTRU DETASARE IN INTERESUL INVATAMANTULUI 2016-2017

    • MACHETA PRIN CARE UNITATEA DE INVATAMANT PRIMITOARE TRANSMITE LA ISJ ALBA DETASARILE IN INTERESUL INVATAMANTULUI APROBATE DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE - 17.08.2016

    • CERERE TIP PENTRU DETASARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC 2016-2017

    • CERERE TIP DETASARE IN INTERESUL INVATAMANTULUI PENTRU NESOLUTIONAREA RESTRANGERII DE ACTIVITATE 2016-2017


  • PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PE PERIOADA DETERMINATA IN ANUL SCOLAR 2016-2017 (Candidati: minim 5.00 in 2015, 2014)

   • ADRESA ISJ ALBA NR. 1198/29.02.2016 Ref. Solutionarea cererilor de prelungire a duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in 2016-2017 (Art. 85; candidati cu media de repartizare minim 5.00 obtinuta in 2015, 2014)

   • CEREREA TIP adresata directorului pentru obtinerea acordului de prelungire a contractului individual de munca pe perioada determinata in 2016-2017 (Art. 85; candidati cu media de repartizare minim 5.00 obtinuta in 2015, 2014)

   • CEREREA TIP adresata inspectorului scolar general, pentru prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in 2016-2017 (Art. 85; candidati cu media de repartizare minim 5.00)

   • ADEVERINTA ref: structura postului didactic propus pentru continuitate 2016-2017 (COS5)

   • ACORD/ACORD DE PRINCIPIU pentru continuitate la suplinire, emis de directorul unitatii de invatamant 2016-2017 (COS5)

   • ADRESA DE INSTIINTARE A ISJ ALBA referitoare la acordurile pentru continuitate emise 2016-2017 (Art. 85)

   • MACHETA AB_CONTINUITATE_min5_2016.xls pentru comunicarea situatiei acordurilor/acordurilor de principiu pentru continuitate la suplinire emise de unitatile de invatamant (Art. 85; candidati cu media de repartizare minim 5.00 in 2015, 2014)


  • REINCADRAREA IN FUNCTIA DE PERSONAL DIDACTIC A PENSIONARILOR FOSTI TITULARI CU CONDITIA SUSPENDARII PENSIEI - SESIUNEA 2016

   • ADRESA ISJ ALBA NR. 1197/29.02.2016 Ref. Stabilirea personalului didactic pensionat care se reincadreaza in functia de personal didactic in 2016-2017 cu conditia suspendarii pensiei pe durata reincadrarii

   • CEREREA TIP adresata directorului unitatii pentru reincadrare pensionarilor in functia didactica 2016-2017

   • MODEL - ACORD pentru reincadrare in functia de personal didactic a pensionarilor fosti titulari ai unitatii, 2016-2017

   • MODEL - INSTIINTARE ISJ ALBA referitoare la solutionarea cererilor de reincadrare in functia de personal didactic a pensionarilor, 2016-2017

   • MACHETA ISJ ALBA cu solutionarea cererilor de reincadrare in functia didactica a pensionarilor, 2016-2017


  • PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PE PERIOADA DETERMINATA IN ANUL SCOLAR 2016-2017 (Candidati: cel putin DEFINITIVAT sau inscrisi la DEFINITIVAT - 2016, media de repartizare minim 7,00 - 2015, 2014)

   • ANUNT Ref. inregistrarea dosarelor de prelungire a duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in 2016-2017 (Candidati: minim 7,00 in 2015, 2014 si minim definitivat)

   • ADRESA ISJ ALBA NR. 1196/29.02.2016 Ref. Solutionarea cererilor de prelungire a duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in 2016-2017 (Candidati: minim 7,00 in 2015, 2014 si minim definitivat)

   • CEREREA TIP adresata directorului, pentru obtinerea acordului de prelungire a duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in 2016-2017 (COS7DEF)

   • CEREREA TIP adresata inspectorului scolar general, pentru prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in 2016-2017 (COS7DEF)

   • MODEL - ADEVERINTA privind structura catedrei / statutul postuluisolicitat in anul scolar 2016-2017

   • MODEL - RAPORT al comisiei de mobilitate din unitate privind propunerile de solutionare a cererilor de prelungire a duratei contractului individual de munca 2016-2017 (COS7DEF)

   • MODEL - ACORD / ACORD DE PRINCIPIU privind solutionarea cererilor de prelungire a duratei contractului individual de munca 2016-2017 (COS7DEF)

   • MODEL - ADRESA de instiintare a ISJ Alba cu privire la solutionarea in CA al unitatii a cererilor de prelungire a duratei contractului individual de munca in 2016-2017 (COS7DEF)

   • MACHETA AB_CONTINUITATE_min7_minDEF_2016.xls pentru comunicarea situatiei ACORDURILOR / ACORDURILOR DE PRINCIPIU emise pentru prelungirea contractului individual de munca 2016-2017 (COS7DEF)


  • TITULARIZARE IN BAZA ART. 253 DIN LEGEA NR. 1/2011 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE - SESIUNEA 2016

   • ANUNT Ref. Solutionarea cererilor de titularizare in baza art. 253 din Legea nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare - sesiunea 2016

   • ANUNT Ref. Depunerea dosarelor la ISJ Alba; organizarea sedintei publice pentru titularizarea in baza art. 253 din Legea nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare - sesiunea 2016

   • ADRESA ISJ ALBA NR. 1195/29.02.2016 Ref. Repartizarea pe perioada nedeterminata, in sedinta publica, in baza art. 253 din Legea nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare - sesiunea 2016

   • CEREREA TIP adresata inspectorului scolar general, pentru solutionarea in sedinta publica a cererilor de titularizare in baza art. 253 - sesiunea 2016


  • PRETRANSFER CONSIMTIT INTRE UNITATILE DE INVATAMANT - 2016

    • LISTA candidatilor repartizati in sedinta publica de pretransfer consimtit - sesiunea 2016

    • SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR referitoare la repartizarile facute in sedinta publica de pretransfer consimtit - sesiunea 2016

    • GRAFICUL desfasurarii sedintei publice de solutionare a cererilor de pretransfer - 22.04.2016

    • SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR referitoare la punctajele pentru pretransfer consimtit - sesiunea 2016 (CA al ISJ Alba)

    • PUNCTAJELE FINALE pentru etapa de pretransfer consimtit - sesiunea 2016 (Evaluarea la nivelul ISJ Alba)

    • LISTA CANDIDATILOR inscrisi la etapa de pretransfer consimtit - sesiunea 2016 - in alte judete

    • ANUNT - referitor la inregistrarea dosarelor si organizarea sedintei publice de solutionare a cererilor de pretransfer - sesiunea 2016

   • ADRESA ISJ ALBA NR.637/08.02.2016 Ref. Solutionarea cererilor de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant - 2016

   • CEREREA TIP adresata inspectorului scolar general, pentru solutionarea in sedinta publica a cererilor de pretransfer consimtit 2016

   • CEREREA TIP adresata directorului, pentru obtinerea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer 2016

   • CEREREA TIP adresata inspectorului scolar general, pentru solutionarea in sedinta publica a cererilor de schimb de post intre titulari 2016

   • MODEL RAPORT al Comisiei de mobilitate constituite la nivelul unitatii de invatamant - propuneri de acord in vederea pretransferului 2016

   • EXEMPLU DE APLICARE a art. 54(5) referitor la ierarhizarea candidatilor care solicita pretransfer consimtit in unitatea de invatamant primitoare - 2016

   • MODEL ACORD de pretransfer emis de directorul unitatii de invatamant - 2016

   • MODEL INSTIINTARE a ISJ cu privire la acordurile de pretransfer emise de directorul unitatii de invatamant - 2016

   • MODEL ADEVERINTA STATUT POST eliberata de unitatea in care cadrul didactic este titular cu privire la situatia postului/catedrei care se vacanteaza prin pretransfer - 2016

   • MACHETA AB_PRETRANSFER-2016.xls - situatia acordurilor de pretransfer consimtit emise de unitatea de invatamant primitoare - 2016


  • RESTRANGERI DE ACTIVITATE - 2016/2017

   • SOLUTIONAREA restrangerilor de activitate - sedinta publica din 22.03.2016

   • REZULTATELE probelor practice/orale pentru solutionarea restrangerilor de activitate - sesiunea 2016

   • PUNCTAJELE candidatilor aflati in restrangere de activitate - sesiunea 2016 - evaluare ISJ Alba

   • ANUNT - referitor la inregistrarea dosarelor si organizarea sedintei publice de solutionare a restrangerilor de activitate - sesiunea 2016

   • LISTA titularilor aflati in restrangere de activitate 2016-2017

   • CERERE TIP - de transfer pentru solutionarea restrangerii, adresata inspectoratului scolar

   • CERERE TIP - pentru obtinerea acordului de transfer consimtit pentru solutionarea restrangerii, adresata directorului

   • CERERE TIP - detasare in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate - sesiunea 2016

   • MODEL RAPORT - al comisiei de mobilitate din unitate referitor la propunerile de eliberare a acordului de transfer consimtit

   • MODEL ACORD de transfer consimtit eliberat de directorul unitatii de invatamant  • TRANSFERUL TITULARILOR DETASATI PENTRU NESOLUTIONAREA RESTRANGERII DE ACTIVITATE IN 2015-2016

   • ADRESA ISJ ALBA nr. 193/12.01.2016 - referitoare la transferul incepand cu data de 01.09.2016 al titularilor detasati in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate in anul scolar 2015-2016

    • Model cerere - solicitare acord transfer incepand cu data de 01.09.2016 pentru titularii detasati in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate in anul scolar 2015-2016

    • MACHETA ISJ ALBA - privind solutionarea cererilor de transfer, in conditiile art. 48, alin. (2-3), adresate conducerii unitatilor de invatamant


  • COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE PENTRU ANUL SCOLAR 2016-2017

   • SOLUTIONAREA in sedinta publica a cererilor de completare a normei didactice pentru anul scolar 2016-2017

   • ANUNT - referitor la inregistrarea dosarelor si organizarea sedintei publice de completare a normei didactice pentru anul scolar 2016-2017

   • MACHETA ISJ ALBA - privind situatia completarilor de norma in anul scolar 2016-2017

   • CEREREA TIP - pentru solutionarea completarilor de norma la nivel de unitate scolara/consortiu 2016-2017

    • CEREREA TIP - pentru solutionarea completarilor de norma la nivel judetean pentru 2016-2017


  • INTREGIREA NORMEI DIDACTICE PRIN TRANSFER - 2016

   • LISTA CANDIDATILOR pentru care s-a aprobat intregirea normei didactice prin transfer incepand cu data de 01.09.2016

   • MACHETA ISJ ALBA - privind situatia cererilor de intregire a normei didactice prin transfer aprobate in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant

    • CEREREA TIP - pentru intregirea normei didactice prin transfer


  • PROIECTUL DE INCADRARE A UNITATII DE INVATAMANT 2016-2017  • CONCURSUL NATIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR PUBLICATE VACANTE/REZERVATE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR - SESIUNEA 2015

 • PROCEDURA MECS NR. 42306/11.06.2015 privind desfasurarea probei scrise, sigilarea si secretizarea lucrarilor scrise in cadrul concursului national pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar - sesiunea 2015

 • Adresa MECS nr. 38361/05.05.2015 Organizarea si desfasurarea concursului national pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar - sesiunea 2015

 • Adresa MECS nr. 579/DGMRS/13.05.2015 - Atributii in organizarea si desfasurarea concursului national pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar - sesiunea 2015

 • Ordinul MECT nr. 4316/2008 - Program de studii psihopedagogice in vederea certificarii pentru profesia didactica prin DPPD

 • Ordinul MECTS nr. 3158/2010 privind modificarea OMECT nr. 4316/2008 referitor la Programul de studii psihopedagogice in vederea certificarii pentru profesia didactica prin DPPD

 • Extras din METODOLOGIE (OMEN nr. 4895/2014) organizarea si desfasurarea concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar - sesiunea 2015

 • PROGRAME VALABILE pentru concursul de ocupare a posturilor didactice


 • LEGEA EDUCATIEI NATIONALE, Legea Nr. 1/2011 cu completarile si modificarile ulterioare (Text in vigoare incepand cu data de 13 ianuarie 2015)

 • OUG nr. 117/2013 privind completarea si modificarea Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011 si pentru luarea unor masuri in domeniul invatamantului


 • METODOLOGIA nr. 4959/2013 - ORGANIZARE/DESFASURARE CONCURSURI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE CARE SE VACANTEAZA PE PARCURSUL ANULUI SCOLAR 2014-2015 (Metodologia este in vigoare si se aplica pentru anul scolar 2014-2015)


 • CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR PUBLICATE VACANTE/REZERVATE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR (SESIUNEA 2014)

   • CANDIDATI repartizati in - Etapa I - (posturi pentru angajare pe perioada nedeterminata)

   • CANDIDATI repartizati in - Etapa a II-a - (posturi pentru angajare pe perioada determinata)

   • REZULTATELE FINALE ale concursului pentru ocuparea posturilor didactice - sesiunea 2014

   • LISTA CANDIDATILOR cu lucrari scrise anulate in centrele de evaluare, care au depus contestatii

   • ADRESA MEN NR. 44103/28.05.2014 REFERITOARE LA VERIFICAREA FISELOR CANDIDATILOR INSCRISI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE - SESIUNEA 2014

   • ADRESA MEN NR. 40152/29.04.2014 REFERITOARE LA ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE - SESIUNEA 2014


 • OMEN NR. 3271/25.02.2013 - MODIFICAREA SI COMPLETAREA Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2013-2014, aprobata prin OMECTS Nr. 6239/14.11.2012

 • OMEN NR. 3104/30.01.2013 - MODIFICAREA SI COMPLETAREA Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2013-2014, aprobata prin OMECTS Nr. 6239/14.11.2012

 • OMECTS NR. 6239/14.11.2012 - Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2013-2014 • CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR - TITULARIZARE 2013

 • REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI DIN 30 IULIE 2013 • OMEN NR. 3271/25.02.2013 - MODIFICAREA SI COMPLETAREA Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2013-2014, aprobata prin OMECTS Nr. 6239/14.11.2012

 • Adresa MEN Nr. 29585/12.02.2013 - Ref. Aplicarea prevederilor art.8 alin. (4) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2013-2014, aprobata prin OMECTS Nr. 6239/14.11.2012, cu modificarile si completarile ulterioare; completarea normei didactice pentru profesorii consilieri; actualizarea documentelor de numire/transfer/repartizare pentru titularii din invatamantul special

 • OMEN NR. 3104/30.01.2013 - MODIFICAREA SI COMPLETAREA Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2013-2014, aprobata prin OMECTS Nr. 6239/14.11.2012

 • OMECTS NR. 6239/14.11.2012 - Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2013-2014 • LEGEA EDUCATIEI NATIONALE, Legea Nr. 1/2011
 • Resurse umane [Costel NEGUCIOIU]