INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ALBA

ALBA IULIA, STR. GABRIEL BETHLEN NR.7

TEL. 0258-817255 FAX 0258-817663


COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
  • PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PE PERIOADA DETERMINATA IN ANUL SCOLAR 2019-2020 (Art. 85 din Metodologie: Candidati care au obtinut media minimum 5.00 la concursul national, sesiunea 2018, 2017)

   • ADRESA ISJ ALBA nr. 2037/15.04.2019 (conform OMEN nr. 3886/11.04.2019) Ref. Solutionarea cererilor de prelungire a duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2019-2020 (COS5_Art. 85; candidati cu media de repartizare minim 5.00 obtinuta in 2018, 2017)

    • CEREREA TIP adresata directorului pentru obtinerea acordului de principiu in vederea prelungirii contractului individual de munca pe perioada determinata in 2019-2020 (COS5_Art. 85)

    • CEREREA TIP adresata inspectorului scolar general, pentru prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in 2019-2020 (COS5_Art. 85)

    • ADEVERINTA (model) ref: caracteristicile postului didactic propus pentru continuitate 2019-2020 (COS5_Art. 85)

    • RAPORT (model) al Comisiei de mobilitate din unitate - prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata in 2019-2020 (COS5_Art. 85)

    • ACORD DE PRINCIPIU (model) - prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata in 2019-2020 (COS5_Art. 85)

    • ADRESA DE INSTIINTARE A ISJ ALBA referitoare la acordurile de principiu emise pentru continuitate la suplinire conform art. 85, anul scolar 2019-2020

     • MACHETA AB_CONTINUITATE_min5_2019.xlsx pentru comunicarea situatiei acordurilor de principiu pentru continuitate la suplinire emise de directori (COS5_Art. 85; candidati cu media de repartizare minim 5.00 la concurs national din 2018, 2017)  • DETASAREA PERSONALULUI DIDACTIC TITULAR IN ANUL SCOLAR 2019-2020

   • LISTA CANDIDATILOR care au inregistrat dosare pentru detasare la cerere prin concurs specific - sesiunea 2019 (actualizare la data de 22.08.2019)

   • ADRESA ISJ ALBA Nr. 2571/13.05.2019 ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ETAPELOR DE DETASARE 2019-2020

   • LISTA DETASARILOR IN INTERESUL INVATAMANTULUI - solutionate la data de 21.08.2019

   • MODEL DE ADRESA PRIN CARE UNITATEA DE INVATAMANT PRIMITOARE SOLICITA IN SCRIS DETASAREA IN INTERESUL INVATAMANTULUI IN ANUL SCOLAR 2019-2020

   • ACORD TIP PENTRU DETASARE IN INTERESUL INVATAMANTULUI 2019-2020

    • MACHETA PRIN CARE UNITATEA DE INVATAMANT PRIMITOARE TRANSMITE LA ISJ ALBA SITUATIA DETASARILOR IN INTERESUL INVATAMANTULUI, APROBATE DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII

    • CERERE TIP PENTRU DETASARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC 2019-2020

    • CERERE TIP DETASARE IN INTERESUL INVATAMANTULUI PENTRU NESOLUTIONAREA RESTRANGERII DE ACTIVITATE 2019-2020

    • ADEVERINTA REFERITOARE LA STATUTUL POSTULUI DE PE CARE TITULARULUI SE DETASEAZA IN ANUL SCOLAR 2019-2020


  • INCADRAREA IN REGIM PLATA CU ORA IN ANUL SCOLAR 2019-2020

   • ADRESA ISJ ALBA Nr. 4510/22.07.2019 - INCADRAREA IN REGIM DE PLATA CU ORA 2019-2020

   • CERERE TIP PENTRU INCADRAREA IN REGIM DE PLATA CU ORA 2019-2020

   • MACHETA AB_PLATA_CU_ORA_2019.xlsx pentru comunicarea la ISJ Alba a avizelor emise si a incadrarilor la PLATA CU ORA in anul scolar 2019-2020

   • Extras din Metodologia - cadru , OMEN 5460/2018 referitor la incadrarea in regim de PLATA CU ORA 2019-2020 • MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE 2018-2019

  • GRAFIC_2018 (Ver. 02) Activitatile de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2018-2019

   • ORDINEA etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2018-2019

   • CALENDARUL desfasurarii etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2018-2019

 • FISA DE EVALUARE 2018 a activitatii profesionale, didactice si stiintifice a candidatilor participanti la etapele de mobilitate a personalului didactic pentru anul scolar 2018-2019

 • LISTA POSTURILOR DIDACTICE ramase neocupate la data de 07.09.2018

 • ANUNT - SEDINTA DE REPARTIZARE/OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE - 6 SEPTEMBRIE 2018, ora 15.00

 • PARTICIPANTI LA SEDINTA DE REPARTIZARE / OCUPARE A POSTURILOR - ORDINEA DE PRIORITATE - 31.08.2018

 • ANUNT_SINTEZA SEDINTELE DE REPARTIZARE/OCUPARE A POSTURILOR - PERIOADA 21 iulie -31 august 2018

 • CERERE TIP PLATA CU ORA - pentru incadrare in anul scolar 2018-2019 • CONCURSURI ORGANIZATE LA NIVELUL UNITATILOR DE INVATAMANT - ANUL SCOLAR 2018-2019


  • CONCURSUL JUDETEAN / TESTAREA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR PUBLICATE VACANTE/REZERVATE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR - ANUL SCOLAR 2018-2019


  • CONCURSUL NATIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR PUBLICATE VACANTE/REZERVATE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR PENTRU ANUL SCOLAR 2018-2019

   • REZULTATELE FINALE - PROBA SCRISA A CONCURSULUI NATIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE - SESIUNEA 2018

   • IERARHIA IN ORDINE DESCRESCATOARE A MEDIILOR DE REPARTIZARE - SEDINTA DIN 25.07.2018

   • POSTURILE PUBLICATE PENTRU INCHEIEREA CONTRACTULUI DE MUNCA PE PERIOADA NEDETERMINATA - SEDINTA DIN 25.07.2018

   • ANUNT 4 - INFORMATII PRIVIND SEDINTELE DE REPARTIZARE DIN PERIOADA 25-26 IULIE 2018

   • GRAFICUL SEDINTELOR DE REPARTIZARE DIN PERIOADA 25-26 IULIE 2018

   • ANUNT 7 INREGISTRAREA CONTESTATIILOR REFERITOARE LA REZULTATELE PROBEI SCRISE A CONCURSULUI

   • ANUNT 7.1. CENTRUL NR.1 - REPARTIZAREA IN SALI A CANDIDATILOR PENTRU PROBA SCRISA - 11.07.2018

   • ANUNT 7.2. CENTRUL NR.2 - REPARTIZAREA IN SALI A CANDIDATILOR PENTRU PROBA SCRISA - 11.07.2018

   • ANUNT 6 VALIDARE FISE DE INSCRIERE LA CONCURS - ABSOLVENTI 2018

   • ANUNT 5 PROBA SCRISA A CONCURSULUI - CENTRE - DISCIPLINE DE CONCURS - 11 iulie 2018

   • REZULTATELE INSPECTIILOR SPECIALE LA CLASA, ALE PROBELOR PRACTICE SI ALE PROBELOR ORALE

   • PROBA SCRISA A CONCURSULUI NATIONAL (11 iulie 2018) - ASOCIEREA CANDIDATILOR LA CENTRELE DE CONCURS

   • GRAFICUL SUSTINERII INSPECTIILOR SPECIALE - CONCURS NATIONAL - sesiunea 2018

   • GRAFICUL SUSTINERII PROBELOR PRACTICE - CONCURS NATIONAL - sesiunea 2018

   • GRAFICUL SUSTINERII PROBELOR ORALE - CONCURS NATIONAL - sesiunea 2018

   • LISTA DOSARELOR RESPINSE - CONCURS NATIONAL - sesiunea 2018

   • GRAFICUL SUSTINERII PROBELOR PRACTICE - CONCURS NATIONAL - sesiunea 2018 (versiune *.pdf)

   • GRAFICUL SUSTINERII PROBELOR ORALE - CONCURS NATIONAL - sesiunea 2018 (versiune *.pdf)

   • LISTA DOSARELOR RESPINSE - CONCURS NATIONAL - sesiunea 2018 (versiune *.pdf)

   • PUNCTAJELE CANDIDATILOR CARE SOLICITA DETASARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC - EVALUARE ISJ ALBA - sesiunea 2018

   • ANUNT 3 - VALIDAREA FISELOR de inscriere la concursul national de ocupare a posturilor didactice - sesiunea 2018

   • ANUNT 2 - graficul inscrierii candidatilor la concursul national de ocupare a posturilor didactice - sesiunea 2018

   • DOCUMENTE necesare intocmirii dosarelor candidatilor la concursul national de ocupare a posturilor didactice - sesiunea 2018

   • MODEL COPERTA DOSAR - dosarul de inscriere a candidatilor la concursul national de ocupare a posturilor didactice - sesiunea 2018

   • DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE - candidati la concursul national de ocupare a posturilor didactice - sesiunea 2018

   • MODEL CERERE - adeverinta medie definitivat - candidati la concursul national de ocupare a posturilor didactice - sesiunea 2018

   • SPECIALIZARI care nu necesita un atestat de educatie speciala

   • CALCULUL mediei de departajare

   • Extras din Metodologie, art. 53-73, referitor la organizarea si desfasurarea concursului national de ocupare a posturilor didactice - sesiunea 2018

    • FISA DE INSCRIERE a candidatilor la concursurile de ocupare a posturilor didactice - sesiunea 2018 (se completeaza atat cererea tip cat si fisa de inscriere)

    • DENUMIREA disciplinelor de concurs pentru proba scrisa - sesiunea 2018

    • DENUMIREA probelor practice din cadrul concursului - sesiunea 2018

    • CERERE TIP de inscriere la Concursul national - sesiunea 2018

    • CERERE TIP pentru candidatii titulari care solicita detasare la cerere prin concurs specific (punctaj) - sesiunea 2018

    • CERERE TIP pentru candidatii care solicita participarea la concurs si prelungirea contractului individual de munca in 2018-2019

    • CERERE TIP pentru candidatii care solicita repartizare pe baza notelor obtinute la concursurile nationale din 2017 sau 2016

    • CERERE TIP pentru candidatii care solicita repartizare pe baza notelor obtinute la concursurile nationale din 2015

    • CERERE TIP pentru candidatii care solicita repartizare pe baza notelor obtinute la concursurile nationale din 2014, 2013, 2012


  • DETASAREA PERSONALULUI DIDACTIC TITULAR IN ANUL SCOLAR 2018-2019

   • ADRESA ISJ ALBA NR. 3180/29.05.2018 ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ETAPELOR DE DETASARE 2018-2019

   • MODEL DE ADRESA PRIN CARE UNITATEA DE INVATAMANT PRIMITOARE SOLICITA IN SCRIS DETASAREA IN INTERESUL INVATAMANTULUI IN ANUL SCOLAR 2018-2019

   • ACORD TIP PENTRU DETASARE IN INTERESUL INVATAMANTULUI 2018-2019

    • MACHETA PRIN CARE UNITATEA DE INVATAMANT PRIMITOARE TRANSMITE LA ISJ ALBA SITUATIA DETASARILOR IN INTERESUL INVATAMANTULUI, APROBATE DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII

    • CERERE TIP PENTRU DETASARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC 2018-2019

    • CERERE TIP DETASARE IN INTERESUL INVATAMANTULUI PENTRU NESOLUTIONAREA RESTRANGERII DE ACTIVITATE 2018-2019

    • ADEVERINTA REFERITOARE LA STATUTUL POSTULUI TITULARULUI CARE SE DETASEAZA IN ANUL SCOLAR 2018-2019

    • Extras din Metodologie (OMEN nr. 5485/13.11.2017)


  • SOLUTIONAREA CERERILOR DE CONCEDIU FARA PLATA PENTRU ANUL SCOLAR 2018-2019


  • PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PE PERIOADA DETERMINATA IN ANUL SCOLAR 2018-2019 (Art. 81 din Metodologie - Candidati care au dobandit cel putin DEFINITIVATUL sau sunt inscrisi la examenul national de DEFINITIVAT - 2018, media de repartizare minim 7,00 - concurs national 2017, 2016)

   • POSTURI OCUPATE PENTRU PRELUNGIREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA - ART.81 (La data de 2 august 2018 -COS7DEF)

   • ADRESA ISJ ALBA NR. 1441/12.03.2018 Ref. Solutionarea cererilor de prelungire a duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in 2018-2019 (Art. 81 din Metodologie; Candidati: minim 7,00 in 2017, 2016 si minim definitivat)

   • CEREREA TIP adresata directorului, pentru obtinerea acordului de prelungire a duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in 2018-2019 (Art. 81 - COS_min7_minDEF)

   • CEREREA TIP adresata inspectorului scolar general, pentru prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in 2018-2019 (Art. 81 - COS_min7_minDEF)

   • MODEL - ADEVERINTA privind structura catedrei / statutul postului solicitat in anul scolar 2018-2019

   • RAPORT_MODEL al comisiei de mobilitate din unitate privind propunerile de solutionare a cererilor de prelungire a duratei contractului individual de munca 2018-2019 (Art. 81 - COS_min7_minDEF)

   • MODEL: ACORD privind solutionarea cererilor de prelungire a duratei contractului individual de munca 2018-2019 (Art. 81)

   • MODEL: ADRESA de instiintare a ISJ Alba cu privire la solutionarea in CA al unitatii a cererilor de prelungire a duratei contractului individual de munca in 2018-2019 (Art. 81)

   • MACHETA AB_CONTINUITATE_MIN7_MINDEF_2018.xls pentru comunicarea situatiei ACORDURILOR / ACORDURILOR DE PRINCIPIU emise pentru prelungirea contractului individual de munca 2018-2019 (Art. 81)


  • PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PE PERIOADA DETERMINATA IN ANUL SCOLAR 2018-2019 (Art. 85 din Metodologie: Candidati care au obtinut media minimum 5.00 la concursul national, sesiunea 2017, 2016)

   • ADRESA ISJ ALBA NR. 1971/30.03.2018 Ref. Solutionarea cererilor de prelungire a duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in 2018-2019 (Art. 85; candidati cu media de repartizare minim 5.00 obtinuta in 2017, 2016)

   • CEREREA TIP adresata directorului pentru obtinerea acordului de principiu pentru prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata in 2018-2019 (Art. 85)

   • CEREREA TIP adresata inspectorului scolar general, pentru prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in 2018-2019 (Art. 85)

   • ADEVERINTA (model) ref: caracteristicile postului didactic propus pentru continuitate 2018-2019 (COS_min_5)

   • ACORD DE PRINCIPIU (model) - prelungirea contractului (continuitate la suplinire), emis de directorul unitatii de invatamant, an scolar 2018-2019 (COS_min_5)

   • ADRESA DE INSTIINTARE A ISJ ALBA referitoare la acordurile de principiu emise pentru continuitate la suplinire conform art. 85, anul scolar 2018-2019

   • EXTRAS din Metodologie, art.85, cadrul juridic pentru continuitatea la suplinire cu media minimum 5.00 in anul scolar 2018-2019

   • MACHETA AB_CONTINUITATE_min5_2018.xls pentru comunicarea situatiei acordurilor de principiu pentru continuitate la suplinire emise de directori (Art. 85; candidati cu media de repartizare minim 5.00 la concurs national din 2017, 2016)


  • PRETRANSFER CONSIMTIT INTRE UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR - SESIUNEA 2018

   • GRAFICUL sedintei de repartizare - etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant - sesiunea 2018

   • SITUATIA CANDIDATILOR INSCRISI PENTRU ETAPA DE PRETRANSFER SI A ACORDURILOR DE PRINCIPIU OBTINUTE PENTRU PRETRANSFER - sesiunea 2018

   • REZULTATUL inspectiilor speciale la clasa sustinute de candidatii inscrisi pentru etapa de pretransfer consimtit - sesiunea 2018

   • REZULTATUL probelor practice sustinute de candidatii inscrisi pentru etapa de pretransfer consimtit - sesiunea 2018

   • REZULTATUL probelor orale pentru limba de predare sustinute de candidatii inscrisi la etapa de pretransfer consimtit - sesiunea 2018

   • PUNCTAJELE FINALE ale candidatilor inscrisi pentru etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant - sesiunea 2018 (dupa solutionarea contestatiilor)

   • LISTA CANDIDATILOR TITULARI IN ALBA inscrisi pentru etapa de pretransfer consimtit in alt judet - sesiunea 2018

   • PLANIFICAREA inspectiilor speciale pentru etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant - sesiunea 2018

   • PLANIFICAREA probelor orale pentru limba de predare - pretransfer, sesiunea 2018

   • PLANIFICAREA probelor practice in profilul postului - pretransfer, sesiunea 2018

   • ANUNT proba de interviu pentru obtinerea avizului militar - pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant - sesiunea 2018

   • PROGRAMUL inregistrarii dosarelor de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant si pretransfer prin schimb de posturi - sesiunea 2018

   • ADRESA ISJ ALBA NR.1439/12.03.2018 Ref. Pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant si pretransferul prin schimb de posturi - sesiunea 2018

   • CEREREA TIP adresata inspectorului scolar general, pentru solutionarea in sedinta de repartizare a cererilor de pretransfer consimtit - 2018

   • CEREREA TIP adresata inspectorului scolar general, pentru solutionarea in sedinta de repartizare a cererilor de schimb de posturi intre titulari - 2018

   • MODEL ADEVERINTA STATUT POST - eliberata de unitatea de invatamant in care candidatul este titular; situatia postului/catedrei care se vacanteaza prin pretransfer - 2018

   • CEREREA TIP adresata directorului unitatii in care se solicita pretransferul, pentru obtinerea acordului de principiu pentru pretransfer - 2018

   • RAPORT (model) al Comisiei de mobilitate constituite la nivelul unitatii de invatamant - ierarhizarea candidatilor care au depus dosare de pretransfer - 2017

   • ACORD DE PRINCIPIU (model) emis de directorul unitatii de invatamant pentru candidatii care solicita pretransfer in unitate - 2018

   • INSTIINTARE ISJ (model) cu privire la acordurile de principiu pentru pretransfer, emise de directorul unitatii de invatamant - 2018

   • MACHETA AB_PRETRANSFER-2018.xls - situatia acordurilor de principiu pentru pretransfer, emise de unitatea de invatamant primitoare - 2018


  • TITULARIZARE IN BAZA ART. 253 DIN LEGEA NR. 1/2011 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE - SESIUNEA 2018

   • LISTA POSTURILOR DIDACTICE repartizate candidatilor care au inregistrat dosare pentru repartizarea pe perioada nedeterminata, in baza art. 253 din Legea nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare - sesiunea 2018

   • LISTA CANDIDATILOR care au inregistrat dosare pentru repartizarea pe perioada nedeterminata, in baza art. 253 din Legea nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare - sesiunea 2018

   • PROGRAMUL inregistrarii dosarelor pentru repartizarea pe perioada nedeterminata, in baza art. 253 din Legea nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare - sesiunea 2018

   • ADRESA ISJ ALBA NR. 1180/27.02.2018 Ref. Repartizarea pe perioada nedeterminata, in baza art. 253 din Legea nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare - sesiunea 2018

   • CEREREA TIP adresata inspectorului scolar general, pentru solutionarea in sedinta de repartizare a cererilor de titularizare in baza art. 253 - sesiunea 2018

   • Extras din Metodologie - Repartizarea pe perioada nedeterminata a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata, in baza art.253 din Legea nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare


  • RESTRANGERE DE ACTIVITATE 2018-2019

   • SOLUTIONAREA restrangerilor de activitate in sedinta de repartizare din data de 27 martie 2018

   • LISTA CANDIDATILOR care participa la sedinta de solutionare a restrangerilor de activitate - 27 martie 2018, ora 11.00

   • PUNCTAJELE CANDIDATILOR care solicita solutionarea restrangerilor de activitate - sesiunea 2018 (evaluare ISJ Alba)

   • PLANIFICAREA INSPECTIILOR SPECIALE si a PROBELOR PRACTICE/ORALE pentru candidatii care solicita solutionarea restrangerilor de activitate - sesiunea 2018 (disciplina postului este diferita de cea inscrisa in actul de titularizare)

   • ANUNT privind inregistrarea dosarelor candidatilor care solicita solutionarea restrangerilor de activitate - sesiunea 2018

   • LISTA TITULARILOR aflati in restrangere de activitate - sesiunea 2018  • PROIECTUL DE INCADRARE A UNITATII DE INVATAMANT 2018-2019

    • Model cerere - privind incadrarea titularilor unitatii in anul scolar 2018-2019

    • Model cerere - privind incadrarea debutantilor conform art. 21(4) din Metodologie in 2018-2019

    • Model cerere - privind reducerea normei didactice a titularilor cu 2 ore pe saptamana in anul scolar 2018-2019

    • Model orientativ - decizia directorului pentru incadrarea titularilor in anul scolar 2018-2019


  • COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE PENTRU ANUL SCOLAR 2018-2019

   • SOLUTIONAREA in sedinta de repartizare din 5 martie 2018 a cererilor pentru completarea normei didactice la nivel judetean, pe perioada determinata

   • SOLUTIONAREA in sedinta de repartizare din 5 martie 2018 a cererilor pentru completarea normei didactice la nivel judetean, pe perioada nedeterminata

   • ORDINEA solutionarii in sedinta de repartizare din 5 martie 2018 a cererilor candidatilor inscrisi pentru completarea normei didactice la nivel judetean

   • PUNCTAJELE candidatilor inscrisi pentru completarea normei didactice la nivel judetean - anul scolar 2018-2019

   • ANUNT - inregistrarea cererilor (dosarelor) de completare a normei didactice la nivel judetean pentru anul scolar 2018-2019

   • MACHETA ISJ ALBA - privind situatia completarilor de norma in anul scolar 2018-2019

    • CEREREA TIP - pentru solutionarea completarilor de norma la nivel de unitate scolara/consortiu 2018-2019

    • CEREREA TIP - pentru solutionarea completarilor de norma la nivel judetean pentru 2018-2019


  • TRANSFERUL, INCEPAND CU 01.09.2018, AL TITULARILOR DETASATI PENTRU NESOLUTIONAREA RESTRANGERII DE ACTIVITATE (Art.48)

   • ADRESA ISJ ALBA nr. 7/03.01.2018 - referitoare la transferul, incepand cu data de 01.09.2018, al titularilor detasati in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate in anul scolar 2017-2018

   • CERERE TIP - solicitare acord, incepand cu data de 01.09.2018, transferul titularilor detasati in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate, in anul scolar 2017-2018

   • MACHETA ISJ ALBA 2018 - privind solutionarea cererilor de transfer, in conditiile prevederilor art. 48, alin. (2-3) din Metodologie


  • INTREGIREA NORMEI DIDACTICE PRIN TRANSFER - 2018

   • SOLUTIONAREA cererilor de intregire a normei didactice prin transfer incepand cu data de 01.09.2018

   • MACHETA ISJ ALBA - privind solutionarea cererilor de intregire a normei didactice prin transfer aprobate in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant - sesiunea 2018

   • CEREREA TIP - pentru intregirea normei didactice prin transfer - sesiunea 2018


  • CONSORTIILE SCOLARE - 2018

   • LISTA consortiilor scolare constituite in judetul Alba - 2018

   • PROCEDURA ISJ ALBA - privind constituirea si functionarea consortiilor scolare in anul scolar 2018-2019

   • OMECTS NR. 5488/2011 - privind Regulamentul - cadru pentru organizarea si functionarea consortiilor scolare

 • MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE 2017-2018  • Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2017-2018 (Aprobata prin OMENCS nr. 5739/14.11.2016)

   • OMEN nr. 3151/31.01.2017 privind modificarea Metodologiei-cadru de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2017-2018 (Aprobata prin OMENCS nr. 5739/14.11.2016)

  • GRAFIC_2017 Desfasurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2017-2018

  • FISA DE EVALUARE 2017 a activitatii profesionale, didactice si stiintifice a candidatilor participanti la etapele de mobilitate a personalului didactic pentru anul scolar 2017-2018
  • CONCURSURI ORGANIZATE LA NIVELUL UNITATILOR DE INVATAMANT 2017-2018

  • METODOLOGIA nr. 4959/2013 - ORGANIZARE/DESFASURARE CONCURSURI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE CARE SE VACANTEAZA PE PARCURSUL ANULUI SCOLAR 2017-2018  • SEDINTA DE REPARTIZARE: 8 SEPTEMBRIE 2017

   • GRAFICUL SEDINTEI DE REPARTIZARE PE POSTURI DIDACTICE - 8 SEPTEMBRIE 2017  • ARHIVA NUMERE DECIZII REPARTIZARE CANDIDATI: AUGUST 2017

   • LISTE NOMINALE CANDIDATI / NUMERE DECIZII - REPARTIZARI AUGUST 2017  • CONCURS / TESTARE LA NIVEL JUDETEAN - SEPTEMBRIE 2017

    • ANUNT INREGISTRAREA DOSARELOR IN DATA DE 1 SI 4 SEPTEMBRIE 2017

    • CERERE-TIP PENTRU CONCURSUL/TESTAREA LA NIVEL JUDETEAN - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

    • CERERE-TIP PENTRU DETASARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

    • CERERE-TIP PENTRU ANGAJARE IN SISTEM CUMUL/PLATA CU ORA, 2017-2018


  • DETASAREA PERSONALULUI DIDACTIC TITULAR IN ANUL SCOLAR 2017-2018

   • SOLUTIONAREA CERERILOR DE DETASARE IN INTERESUL INVATAMANTULUI - SESIUNEA 2017

   • PUNCTAJELE CANDIDATILOR CARE SOLICITA DETASARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC - SESIUNEA 2017 (titulari din anii precedenti)

   • GRAFICUL SEDINTEI DE REPARTIZARE din 29 august 2017

   • CALENDARUL sedintelor de repartizare pe posturi didactice, sesiunea iulie - august - septembrie 2017)

   • ADRESA ISJ ALBA NR. 5257/04.08.2017 ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ETAPELOR DE DETASARE 2017-2018

   • MODEL DE ADRESA PRIN CARE UNITATEA DE INVATAMANT PRIMITOARE SOLICITA IN SCRIS DETASAREA IN INTERESUL INVATAMANTULUI A TITULARULUI ALTEI UNITATI DE INVATAMANT IN ANUL SCOLAR 2017-2018

   • ACORD TIP PENTRU DETASARE IN INTERESUL INVATAMANTULUI 2017-2018

    • MACHETA PRIN CARE UNITATEA DE INVATAMANT PRIMITOARE TRANSMITE LA ISJ ALBA SITUATIA DETASARILOR IN INTERESUL INVATAMANTULUI, APROBATE DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII

    • CERERE TIP PENTRU DETASARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC 2017-2018

    • CERERE TIP DETASARE IN INTERESUL INVATAMANTULUI PENTRU NESOLUTIONAREA RESTRANGERII DE ACTIVITATE 2017-2018

    • ADEVERINTA REFERITOARE LA STATUTUL POSTULUI TITULARULUI CARE SE DETASEAZA IN ANUL SCOLAR 2017-2018


  • CONCURSUL NATIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR PUBLICATE VACANTE/REZERVATE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR - SESIUNEA 2017

   • GRAFICUL SEDINTEI DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE din 30 august 2017

   • GRAFICUL SEDINTEI DE REPARTIZARE din 29 august 2017

   • GRAFICUL SEDINTEI DE REPARTIZARE din 28 august 2017

   • LISTA CANDIDATILOR repartizati in sedinta din data de 26 iulie 2017

   • REZULTATELE FINALE ale concursului national de ocupare a posturilor didactice - sesiunea 2017 (Afisat: 25.07.2017, ora 10.45)

   • SEDINTA DE REPARTIZARE din 26 iulie 2017 - concursul national de ocupare a posturilor didactice - sesiunea 2017 (posturi titularizabile)

   • REZULTATELE PROBEI SCRISE a concursului national de ocupare a posturilor didactice - sesiunea 2017 (Afisat: 18.07.2017, ora 10.15)

   • ANUNT - depunerea contestatiilor referitoare la rezultatul probei scrise a concursului national de ocupare a posturilor didactice - sesiunea 2017

   • CERERE TIP - pentru depunerea contestatiilor referitoare la rezultatul probei scrise a concursului national de ocupare a posturilor didactice - sesiunea 2017

   • TEL VERDE - sesizarea unor nereguli sau disfunctionalitati in desfasurarea concursului national de ocupare a posturilor didactice - sesiunea 2017

   • CENTRUL NR.1 COLEGIUL NATIONAL HOREA, CLOSCA SI CRISAN ALBA IULIA - Lista candidatilor admisi sa participe la proba scrisa din 12 iulie 2017 si repartizarea lor in salile de concurs

   • CENTRUL NR.1 COLEGIUL NATIONAL HOREA, CLOSCA SI CRISAN ALBA IULIA - Lista candidatilor respinsi pentru participare la proba scrisa din 12 iulie 2017

   • CENTRUL NR.2 COLEGIUL TEHNIC APULUM ALBA IULIA - Lista candidatilor admisi sa participe la proba scrisa din 12 iulie 2017 si repartizarea lor in salile de concurs

   • CENTRUL NR.2 COLEGIUL TEHNIC APULUM ALBA IULIA - Lista candidatilor respinsi pentru participare la proba scrisa din 12 iulie 2017

   • ANUNT Centrele de concurs pentru proba scrisa - 12 iulie 2017

   • LISTA candidatilor inscrisi la concurs - sesiunea 2017 (rezultate la inspectii speciale / probe practice / probe orale, candidati admisi/respinsi pentru sustinerea probei scrise, repartizare pe centre/sali) - situatia la data de 06.07.2017

   • ANUNT VALIDARE FISE candidati inscrisi la concurs - absolventi 2017 (arondarea disciplinelor de concurs la centre)

   • PROCEDURA NR. 34848/29.06.2017 privind desfasurarea probei scrise, sigilarea si securizarea lucrarilor scrise din cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice in invatamantul preuniversitar - sesiunea 2017

   • PUNCTAJELE candidatilor inscrisi pentru detasare la cerere prin concurs specific - sesiunea 2017

   • GRAFICUL sustinerii inspectiilor speciale la clasa - candidati inscrisi la concursul national de ocupare a posturilor didactice - sesiunea 2017

   • GRAFICUL sustinerii inspectiilor speciale la clasa - candidati inscrisi la concursul national de ocupare a posturilor didactice - sesiunea 2017 (format XLS)

   • GRAFICUL sustinerii probelor practice in profilul postului - candidati inscrisi la concursul national de ocupare a posturilor didactice - sesiunea 2017

   • GRAFICUL sustinerii probelor practice in profilul postului - candidati inscrisi la concursul national de ocupare a posturilor didactice - sesiunea 2017 (format XLS)

   • GRAFICUL sustinerii probelor orale pentru limba in care se face predarea - candidati inscrisi la concursul national de ocupare a posturilor didactice - sesiunea 2017

   • GRAFICUL sustinerii probelor orale pentru limba in care se face predarea - candidati inscrisi la concursul national de ocupare a posturilor didactice - sesiunea 2017 (format XLS)

   • DOSARE RESPINSE - candidati inscrisi la concursul national de ocupare a posturilor didactice - sesiunea 2017

   • VALIDAREA FISELOR DE INSCRIERE - programul validarii fiselor candidatilor inscrisi la concursul national de ocupare a posturilor didactice - sesiunea 2017

   • ANUNT 2 Centrul de inscriere - programul inregistrarii dosarelor candidatilor la concursul national de ocupare a posturilor didactice - sesiunea 2017

   • FISA DE INSCRIERE la concursul national de ocupare a posturilor didactice - sesiunea 2017

   • ANUNT 1 in atentia candidatilor la concursul national de ocupare a posturilor didactice - sesiunea 2017

   • Extras din Metodologie, art. 61-81, referitor la organizarea si desfasurarea concursului national de ocupare a posturilor didactice - sesiunea 2017

   • Extras din Calendarul de mobilitate - Graficul de desfasurare a concursului national de ocupare a posturilor didactice - sesiunea 2017

    • MODEL COPERTA DOSAR de inscriere la concursul national de ocupare a posturilor didactice - sesiunea 2017

    • DECLARATIE referitoare la sustinerea inspectiei speciale la clasa in cadrul concursului - sesiunea 2017

    • DECLARATIE referitoare la respectarea art. 63 din Metodologie pentru inscrierea la concursul national de ocupare a posturilor didactice - sesiunea 2017

    • DOCUMENTE necesare inscrierii la concursul national de ocupare a posturilor didactice - sesiunea 2017

    • CERERE TIP de inscriere la concursul national - sesiunea 2017

    • CERERE TIP pentru candidatii titulari care solicita detasare la cerere prin concurs specific (punctaj) - sesiunea 2017

    • CERERE TIP pentru candidatii care solicita (si) prelungirea contractului individual de munca in 2017-2018

    • CERERE TIP pentru candidatii care solicita repartizare pe baza notelor obtinute la concursurile nationale din 2016 sau 2015

    • CERERE TIP pentru candidatii care solicita repartizare pe baza notelor obtinute la concursurile nationale din 2014

    • CERERE TIP pentru candidatii care solicita repartizare pe baza notelor obtinute la concursurile nationale din 2013, 2012, 2011

    • CALCULUL mediei de departajare

    • SPECIALIZARI care confera dreptul de ocupare a unui post fara detinerea certificatului de educatie speciala

    • DENUMIREA DISCIPLINEI DE CONCURS

    • CORESPONDENTA NIVEL - DENUMIREA POSTULUI

    • DENUMIREA PROBEI PRACTICE in profilul postului

    • PROGRAME pentru proba scrisa a concursului


  • PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PE PERIOADA DETERMINATA IN ANUL SCOLAR 2017-2018 (Art. 85 din Metodologie: Candidati care au obtinut minim 5.00, concurs national 2016, 2015)

   • GRAFICUL SEDINTEI DE REPARTIZARE din 29 august 2017

   • ADRESA ISJ ALBA NR. 2386/19.04.2017 Ref. Solutionarea cererilor de prelungire a duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in 2017-2018 (Art. 85; candidati cu media de repartizare minim 5.00 obtinuta in 2016, 2015)

   • CEREREA TIP adresata directorului pentru obtinerea acordului de prelungire a contractului individual de munca pe perioada determinata in 2017-2018 (Art. 85; candidati cu media de repartizare minim 5.00 obtinuta in 2016, 2015)

   • CEREREA TIP adresata inspectorului scolar general, pentru prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in 2017-2018 (Art. 85; candidati cu media de repartizare minim 5.00)

   • ADEVERINTA ref: caracteristicile postului didactic propus pentru continuitate 2017-2018 (COS_min_5)

   • ACORD/ACORD DE PRINCIPIU pentru prelungirea contractului (continuitate la suplinire), emis de directorul unitatii de invatamant, 2017-2018 (COS_min_5)

   • ADRESA DE INSTIINTARE A ISJ ALBA referitoare la acordurile pentru continuitate emise pentru anul scolar 2017-2018 (Art. 85 din Metodologie)

   • MACHETA AB_CONTINUITATE_min5_2017.xls pentru comunicarea situatiei acordurilor/acordurilor de principiu pentru continuitate la suplinire emise de unitatile de invatamant (Art. 85; candidati cu media de repartizare minim 5.00 la concurs national 2016, 2015)


  • PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PE PERIOADA DETERMINATA IN ANUL SCOLAR 2017-2018 (Art. 60 din Metodologie - Candidati care au dobandit cel putin DEFINITIVATUL sau promoveaza examenul national DEFINITIVAT - 2017, media de repartizare minim 7,00 - concurs national 2016, 2015)

   • LISTA CANDIDATILOR PENTRU CARE S-AU EMIS DECIZII (Art. 60 din Metodologie) - Candidati: minim 7,00 in 2016, 2015 si minim definitivat)

   • ANUNT NR. 2878/09.05.2017 Ref. PROGRAMUL INREGISTRARII DOSARELOR CANDIDATILOR (Art. 60 din Metodologie; Candidati: minim 7,00 in 2016, 2015 si minim definitivat)

   • ADRESA ISJ ALBA NR. 2204/10.04.2017 Ref. Solutionarea cererilor de prelungire a duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in 2017-2018 (Art. 60 din Metodologie; Candidati: minim 7,00 in 2016, 2015 si minim definitivat)

   • CEREREA TIP adresata directorului, pentru obtinerea acordului de prelungire a duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in 2017-2018 (Art. 60 - COS7DEF)

   • CEREREA TIP adresata inspectorului scolar general, pentru prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in 2017-2018 (Art. 60 - COS7DEF)

   • MODEL - ADEVERINTA privind structura catedrei / statutul postului solicitat in anul scolar 2017-2018

   • RAPORT_MODEL al comisiei de mobilitate din unitate privind propunerile de solutionare a cererilor de prelungire a duratei contractului individual de munca 2017-2018 (Art. 60 - COS7DEF)

   • MODEL: ACORD / ACORD DE PRINCIPIU privind solutionarea cererilor de prelungire a duratei contractului individual de munca 2017-2018 (Art. 60 - COS7DEF)

   • MODEL: ADRESA de instiintare a ISJ Alba cu privire la solutionarea in CA al unitatii a cererilor de prelungire a duratei contractului individual de munca in 2017-2018 (Art. 60 - COS7DEF)

   • MACHETA AB_CONTINUITATE_min7_minDEF_2017.xls pentru comunicarea situatiei ACORDURILOR / ACORDURILOR DE PRINCIPIU emise pentru prelungirea contractului individual de munca 2017-2018 (Art. 60 - COS7DEF)


  • TITULARIZARE IN BAZA ART. 253 DIN LEGEA NR. 1/2011 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE - SESIUNEA 2017

   • SOLUTIONAREA cererilor de repartizare in baza art. 253 din Legea nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare - sesiunea 2017

   • ANUNT Ref. Programul inregistrarii dosarelor - Organizarea sedintei de repartizare in baza art. 253 din Legea nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare - sesiunea 2017

   • ADRESA ISJ ALBA NR. 2035/03.04.2017 Ref. Repartizarea pe perioada nedeterminata, in baza art. 253 din Legea nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare - sesiunea 2017

   • CEREREA TIP adresata inspectorului scolar general, pentru solutionarea in sedinta de repartizare a cererilor de titularizare in baza art. 253 - sesiunea 2017


  • SOLUTIONAREA CERERILOR DE CONCEDIU FARA PLATA PENTRU ANUL SCOLAR 2017-2018


  • PRETRANSFER CONSIMTIT INTRE UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR - SESIUNEA 2017

   • ANUNT ISJ ALBA NR.1893/27.03.2017 Ref. Inregistrarea cererilor/dosarelor pentru pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant si pretransferul prin schimb de posturi - sesiunea 2017

    • ADRESA ISJ ALBA NR.1530/13.03.2017 Ref. Pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant si pretransferul prin schimb de posturi - sesiunea 2017

    • CEREREA TIP adresata inspectorului scolar general, pentru solutionarea in sedinta de repartizare a cererilor de pretransfer consimtit - 2017

    • CEREREA TIP adresata inspectorului scolar general, pentru solutionarea in sedinta de repartizare a cererilor de schimb de posturi intre titulari - 2017

    • MODEL ADEVERINTA STATUT POST - eliberata de unitatea de invatamant in care candidatul este titular; situatia postului/catedrei care se vacanteaza prin pretransfer - 2017

    • CEREREA TIP adresata directorului unitatii in care se solicita pretransferul, pentru obtinerea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer - 2017

    • EXEMPLU DE APLICARE a art. 54 alin. (5) referitor la ierarhizarea, in unitatea de invatamant primitoare, a candidatilor care solicita pretransferul consimtit - 2017

    • RAPORT (model) al Comisiei de mobilitate constituite la nivelul unitatii de invatamant - ierarhizarea candidatilor care au depus dosare de pretransfer - 2017

    • ACORD/ACORD DE PRINCIPIU (model) emis de directorul unitatii de invatamant pentru candidatii care solicita pretransfer in unitate - 2017

    • INSTIINTARE ISJ (model) cu privire la acordurile si acordurile de principiu pentru pretransfer, emise de directorul unitatii de invatamant - 2017

    • MACHETA AB_PRETRANSFER-2017.xls - situatia acordurilor, acordurilor de principiu pentru pretransfer, emise de unitatea de invatamant primitoare - 2017


  • RESTRANGERE DE ACTIVITATE 2017-2018

   • SOLUTIONAREA restrangerilor de activitate 2017-2018 (sedinta de repartizare - 22.03.2017)

   • PUNCTAJELE titularilor aflati in restrangere de activitate 2017-2018 (ver. 17.03.2017)

   • ANUNT - referitor la inregistrarea dosarelor si organizarea sedintei publice de solutionare a restrangerilor de activitate - sesiunea 2017

   • CERERE TIP - de transfer pentru solutionarea restrangerii, adresata inspectorului scolar general

   • CERERE TIP - pentru obtinerea acordului de transfer consimtit pentru solutionarea restrangerii, adresata directorului unitatii

   • CERERE TIP - detasare in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate - sesiunea 2017

   • PRECIZARI pentru etapa de restrangere de activitate - sesiunea 2017

    • MODEL RAPORT - al comisiei de mobilitate din unitate referitor la propunerile de eliberare a acordului de transfer consimtit

    • MODEL ACORD de transfer consimtit eliberat de directorul unitatii de invatamant  • TRANSFERUL TITULARILOR DETASATI PENTRU NESOLUTIONAREA RESTRANGERII DE ACTIVITATE IN 2016-2017 (Art.48 alin.2-3)

   • ADRESA ISJ ALBA nr. 241/16.01.2017 - referitoare la transferul, incepand cu data de 01.09.2017, al titularilor detasati in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate in anul scolar 2016-2017

   • CERERE TIP - solicitare acord transfer, incepand cu data de 01.09.2017, al titularilor detasati in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate, in anul scolar 2016-2017

   • MACHETA ISJ ALBA - privind solutionarea cererilor de transfer, in conditiile prevederilor art. 48, alin. (2-3)


  • PROIECTUL DE INCADRARE A UNITATII DE INVATAMANT 2017-2018

   • Model cerere - privind incadrarea titularilor unitatii in anul scolar 2017-2018

    • Model cerere - privind incadrarea debutantilor conform art. 21(4) din Metodologie in 2017-2018

    • Model cerere - privind reducerea normei didactice a titularilor cu 2 ore pe saptamana in anul scolar 2017-2018

    • MODEL ORIENTATIV ISJ ALBA - decizia directorului pentru incadrarea titularilor in anul scolar 2017-2018


  • COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE PENTRU ANUL SCOLAR 2017-2018

   • SOLUTIONAREA in sedinta de repartizare a completarilor de norma pe perioada nedeterminata

   • SOLUTIONAREA in sedinta de repartizare a completarilor de norma pe perioada determinata

   • LISTA CANDIDATILOR care participa la sedinta de repartizare (completarea normei didactice la nivel judetean)

   • ANUNT 1116/22.02.2017 - referitor la inregistrarea dosarelor si la sedinta de repartizare (completarea normei la nivel judetean)

   • MACHETA ISJ ALBA - privind situatia completarilor de norma in anul scolar 2017-2018

    • CEREREA TIP - pentru solutionarea completarilor de norma la nivel de unitate scolara/consortiu 2017-2018

    • CEREREA TIP - pentru solutionarea completarilor de norma la nivel judetean pentru 2017-2018


  • INTREGIREA NORMEI DIDACTICE PRIN TRANSFER - 2017

   • MACHETA ISJ ALBA - privind situatia cererilor de intregire a normei didactice prin transfer aprobate in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant

   • CEREREA TIP - pentru intregirea normei didactice prin transfer - SESIUNEA 2017

 • SEDINTA DE REPARTIZARE 5 ianuarie 2017 - Solutionare completari de norma si restrangeri de activitate

 • CERERE-TIP pentru participarea la sedinta de repartizare din data de 5 ianuarie 2017

  • REPARTIZARE SUPLINITORI - sedinta de repartizare din data de 5 ianuarie 2017

  • REPARTIZARE TITULARI - DETASARI in interesul invatamantului - sedinta de repartizare din data de 5 ianuarie 2017

  • REPARTIZARE TITULARI - DETASARI in interesul invatamantului pentru restrangere de activitate - sedinta de repartizare din data de 5 ianuarie 2017

  • REPARTIZARE TITULARI - COMPLETAREA normei didactice - sedinta de repartizare din data de 5 ianuarie 2017


 • MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE 2016-2017

  • CONCURSUL JUDETEAN DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE PENTRU ANUL SCOLAR 2016-2017 (5 septembrie 2016)

   • REZULTATELE CONCURSULUI/TESTARII - 5 septembrie 2016

   • ANUNT - locul de desfasurare a concursului/testarii - 5 septembrie 2016

   • CALENDARUL - desfasurarii concursului/testarii la nivel judetean

   • CONCURS JUDETEAN - 05.09.2016 - repartizarea in sali a candidatilor

   • TESTARE LA NIVEL JUDETEAN - 05.09.2016 - repartizarea in sali a candidatilor

   • ANUNT - organizarea si desfasurarea probelor practice - 1 septembrie 2016


  • SEDINTE PUBLICE DE REPARTIZARE PE POSTURI PUBLICATE PENTRU INCADRARE PE PERIOADA DETERMINATA - AUGUST/SEPTEMBRIE 2016

   • GRAFICUL sedintei publice pentru ocuparea posturilor didactice - 09.09.2016

   • GRAFICUL sedintei publice pentru ocuparea posturilor didactice - 08.09.2016

   • PUNCTAJELE candidatilor titulari care au depus dosare in perioada 2-5 septembrie 2016 pentru detasare la cerere prin concurs specific

   • GRAFICUL sedintei publice pentru ocuparea posturilor didactice - 02.09.2016

   • ANUNT - programul inregistrarii dosarelor candidatilor in zilele de 29-30 august 2016

   • DATE ACTUALIZARE LISTA POSTURI; SEDINTE PUBLICE; CANDIDATI PARTICIPANTI august-septembrie 2016

   • LISTA CANDIDATILOR cu medii la concurs national 2016, repartizati in sedinta publica - 26.08.2016

   • LISTA CANDIDATILOR cu medii la concurs national 2015; 2014, repartizati in sedinta publica - 26.08.2016

   • LISTA CANDIDATILOR cu medii la concurs national 2013, repartizati in sedinta publica - 26.08.2016

   • LISTA CANDIDATILOR cu medii la concurs national 2012, repartizati in sedinta publica - 26.08.2016

   • LISTA CANDIDATILOR cu medii la concurs national 2015; 2014, repartizati pentru prelungirea contractului (continuitate) in sedinta publica - 26.08.2016

   • GRAFICUL sedintei publice pentru ocuparea posturilor didactice - 26.08.2016

   • LISTA CANDIDATILOR care au ocupat posturi in sedinta publica pentru detasare la cerere - 24.08.2016

   • GRAFICUL sedintei publice pentru detasare la cerere - 24.08.2016

   • PUNCTAJELE CANDIDATILOR - DETASARE LA CERERE - sedinta publica din 24.08.2016

   • LISTA candidatilor cu media minim 7,00 la concurs - 2016, repartizati in sedinta publica din 19.08.2016

   • CANDIDATI_GRAFIC pentru sedinta publica din 19.08.2016

   • DATE ACTUALIZARE LISTA POSTURI; SEDINTE PUBLICE; CANDIDATI PARTICIPANTI august-septembrie 2016

    • CALENDARUL inregistrarii dosarelor candidatilor in perioada 16-17 august 2016

   • REPARTIZAREA CANDIDATILOR pe posturile didactice - sesiunea 2016 (precizari)


  • SEDINTA PUBLICA DE REPARTIZARE PE POSTURI PUBLICATE PENTRU INCADRARE PE PERIOADA NEDETERMINATA - 8 AUGUST 2016


  • CONCURSUL NATIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR PUBLICATE VACANTE/REZERVATE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR - SESIUNEA 2016

   • REZULTATELE FINALE ale concursului national de ocupare a posturilor didactice - sesiunea 2016 [Afisat: 03.08.2016]

    • LUCRARILE ANULATE IN CENTRELE DE EVALUARE - motivele anularii lucrarii scrise [Afisat: 27.07.2016]

   • ANUNT referitor la afisarea rezultatelor, depunerea contestatiilor si repartizarea posturilor didactice pentru candidatii participanti la concursul national - sesiunea 2016

    • MODEL CONTESTATIE pentru candidatii participanti la concursul national - sesiunea 2016 - Centrul de concurs nr.1

    • MODEL CONTESTATIE pentru candidatii participanti la concursul national - sesiunea 2016 - Centrul de concurs nr.2

   • PROGRAMUL validarii fiselor de inscriere la concurs pentru absolventii 2016 (14-15 iulie 2016)

  • ANUNT - CENTRELE DE CONCURS: arondarea disciplinelor de concurs pentru desfasurarea probei scrise in 20 iulie 2016

  • REZULTATELE inspectiilor speciale la clasa, ale probelor practice si ale probelor orale pentru limba de predare - sesiunea 2016

  • PROCEDURA NR. 36380/13.06.2016 privind desfasurarea probei scrise, sigilarea si securizarea lucrarilor scrise din cadrul concursului national pentru ocuparea posturilor didactice - sesiunea 2016

  • PROGRAMAREA INSPECTIILOR SPECIALE LA CLASA - sesiunea 2016

  • PROGRAMAREA PROBELOR PRACTICE - sesiunea 2016

  • PROGRAMAREA PROBELOR ORALE PENTRU LIMBA DE PREDARE- sesiunea 2016

  • LISTA CANDIDATILOR INSCRISI LA CONCURS CARE NU AU VALIDAT FISA DE INSCRIERE- sesiunea 2016

  • LISTA CANDIDATILOR INSCRISI CARE NU PARTICIPA LA CONCURS - sesiunea 2016

  • PROGRAMUL validarii fiselor de inscriere la concurs (23-27 mai 2016)

  • ANUNT - inregistrarea dosarelor/cererilor de concurs: 13-20 mai 2016

  • DOCUMENTE necesare inscrierii la concurs - sesiunea 2016

  • CEREREA TIP de inscriere la concurs - sesiunea 2016

  • FISA DE INSCRIERE la concursul national de ocupare a posturilor didactice - sesiunea 2016

   • DECLARATIE - INCOMPATIBILITATE - ART. 63(3)

   • DECLARATIE - optiune utilizare medie inspectii speciale DEFINITIVAT 2016

   • ANUNT - obtinerea avizului militar pentru ocuparea posturilor didactice

  • COPERTA DOSARULUI de inscriere la concurs

  • DENUMIREA completa a disciplinelor de concurs - proba scrisa - sesiunea 2016

  • DENUMIREA completa a probelor practice din cadrul concursului (pentru candidatii care sustin probe practice) - sesiunea 2016

  • METODOLOGIE - extras referitor la organizarea si desfasurarea concursului

  • PROGRAME VALABILE pentru proba scrisa a concursului


  • SOLUTIONAREA CERERILOR DE CONCEDIU FARA PLATA PENTRU ANUL SCOLAR 2016-2017


  • DETASAREA PERSONALULUI DIDACTIC IN ANUL SCOLAR 2016-2017

   • POSTURI OCUPATE - detasare in interesul invatamantului 2016-2017

   • ADRESA ISJ ALBA NR. 3807/15.06.2016 ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ETAPEI DE DETASARE 2016-2017

   • MODEL DE ADRESA PRIN CARE UNITATEA DE INVATAMANT PRIMITOARE SOLICITA IN SCRIS DETASAREA IN INTERESUL INVATAMANTULUI A TITULARULUI ALTEI UNITATI DE INVATAMANT 2016-2017

   • ACORD TIP PENTRU DETASARE IN INTERESUL INVATAMANTULUI 2016-2017

    • MACHETA PRIN CARE UNITATEA DE INVATAMANT PRIMITOARE TRANSMITE LA ISJ ALBA DETASARILE IN INTERESUL INVATAMANTULUI APROBATE DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE - 17.08.2016

    • CERERE TIP PENTRU DETASARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC 2016-2017

    • CERERE TIP DETASARE IN INTERESUL INVATAMANTULUI PENTRU NESOLUTIONAREA RESTRANGERII DE ACTIVITATE 2016-2017


  • PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PE PERIOADA DETERMINATA IN ANUL SCOLAR 2016-2017 (Candidati: minim 5.00 in 2015, 2014)

   • ADRESA ISJ ALBA NR. 1198/29.02.2016 Ref. Solutionarea cererilor de prelungire a duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in 2016-2017 (Art. 85; candidati cu media de repartizare minim 5.00 obtinuta in 2015, 2014)

   • CEREREA TIP adresata directorului pentru obtinerea acordului de prelungire a contractului individual de munca pe perioada determinata in 2016-2017 (Art. 85; candidati cu media de repartizare minim 5.00 obtinuta in 2015, 2014)

   • CEREREA TIP adresata inspectorului scolar general, pentru prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in 2016-2017 (Art. 85; candidati cu media de repartizare minim 5.00)

   • ADEVERINTA ref: structura postului didactic propus pentru continuitate 2016-2017 (COS5)

   • ACORD/ACORD DE PRINCIPIU pentru continuitate la suplinire, emis de directorul unitatii de invatamant 2016-2017 (COS5)

   • ADRESA DE INSTIINTARE A ISJ ALBA referitoare la acordurile pentru continuitate emise 2016-2017 (Art. 85)

   • MACHETA AB_CONTINUITATE_min5_2016.xls pentru comunicarea situatiei acordurilor/acordurilor de principiu pentru continuitate la suplinire emise de unitatile de invatamant (Art. 85; candidati cu media de repartizare minim 5.00 in 2015, 2014)


  • REINCADRAREA IN FUNCTIA DE PERSONAL DIDACTIC A PENSIONARILOR FOSTI TITULARI CU CONDITIA SUSPENDARII PENSIEI - SESIUNEA 2016

   • ADRESA ISJ ALBA NR. 1197/29.02.2016 Ref. Stabilirea personalului didactic pensionat care se reincadreaza in functia de personal didactic in 2016-2017 cu conditia suspendarii pensiei pe durata reincadrarii

   • CEREREA TIP adresata directorului unitatii pentru reincadrare pensionarilor in functia didactica 2016-2017

   • MODEL - ACORD pentru reincadrare in functia de personal didactic a pensionarilor fosti titulari ai unitatii, 2016-2017

   • MODEL - INSTIINTARE ISJ ALBA referitoare la solutionarea cererilor de reincadrare in functia de personal didactic a pensionarilor, 2016-2017

   • MACHETA ISJ ALBA cu solutionarea cererilor de reincadrare in functia didactica a pensionarilor, 2016-2017


  • PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PE PERIOADA DETERMINATA IN ANUL SCOLAR 2016-2017 (Candidati: cel putin DEFINITIVAT sau inscrisi la DEFINITIVAT - 2016, media de repartizare minim 7,00 - 2015, 2014)

   • ANUNT Ref. inregistrarea dosarelor de prelungire a duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in 2016-2017 (Candidati: minim 7,00 in 2015, 2014 si minim definitivat)

   • ADRESA ISJ ALBA NR. 1196/29.02.2016 Ref. Solutionarea cererilor de prelungire a duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in 2016-2017 (Candidati: minim 7,00 in 2015, 2014 si minim definitivat)

   • CEREREA TIP adresata directorului, pentru obtinerea acordului de prelungire a duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in 2016-2017 (COS7DEF)

   • CEREREA TIP adresata inspectorului scolar general, pentru prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in 2016-2017 (COS7DEF)

   • MODEL - ADEVERINTA privind structura catedrei / statutul postuluisolicitat in anul scolar 2016-2017

   • MODEL - RAPORT al comisiei de mobilitate din unitate privind propunerile de solutionare a cererilor de prelungire a duratei contractului individual de munca 2016-2017 (COS7DEF)

   • MODEL - ACORD / ACORD DE PRINCIPIU privind solutionarea cererilor de prelungire a duratei contractului individual de munca 2016-2017 (COS7DEF)

   • MODEL - ADRESA de instiintare a ISJ Alba cu privire la solutionarea in CA al unitatii a cererilor de prelungire a duratei contractului individual de munca in 2016-2017 (COS7DEF)

   • MACHETA AB_CONTINUITATE_min7_minDEF_2016.xls pentru comunicarea situatiei ACORDURILOR / ACORDURILOR DE PRINCIPIU emise pentru prelungirea contractului individual de munca 2016-2017 (COS7DEF)


  • TITULARIZARE IN BAZA ART. 253 DIN LEGEA NR. 1/2011 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE - SESIUNEA 2016

   • ANUNT Ref. Solutionarea cererilor de titularizare in baza art. 253 din Legea nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare - sesiunea 2016

   • ANUNT Ref. Depunerea dosarelor la ISJ Alba; organizarea sedintei publice pentru titularizarea in baza art. 253 din Legea nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare - sesiunea 2016

   • ADRESA ISJ ALBA NR. 1195/29.02.2016 Ref. Repartizarea pe perioada nedeterminata, in sedinta publica, in baza art. 253 din Legea nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare - sesiunea 2016

   • CEREREA TIP adresata inspectorului scolar general, pentru solutionarea in sedinta publica a cererilor de titularizare in baza art. 253 - sesiunea 2016


  • PRETRANSFER CONSIMTIT INTRE UNITATILE DE INVATAMANT - 2016

    • LISTA candidatilor repartizati in sedinta publica de pretransfer consimtit - sesiunea 2016

    • SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR referitoare la repartizarile facute in sedinta publica de pretransfer consimtit - sesiunea 2016

    • GRAFICUL desfasurarii sedintei publice de solutionare a cererilor de pretransfer - 22.04.2016

    • SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR referitoare la punctajele pentru pretransfer consimtit - sesiunea 2016 (CA al ISJ Alba)

    • PUNCTAJELE FINALE pentru etapa de pretransfer consimtit - sesiunea 2016 (Evaluarea la nivelul ISJ Alba)

    • LISTA CANDIDATILOR inscrisi la etapa de pretransfer consimtit - sesiunea 2016 - in alte judete

    • ANUNT - referitor la inregistrarea dosarelor si organizarea sedintei publice de solutionare a cererilor de pretransfer - sesiunea 2016

   • ADRESA ISJ ALBA NR.637/08.02.2016 Ref. Solutionarea cererilor de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant - 2016

   • CEREREA TIP adresata inspectorului scolar general, pentru solutionarea in sedinta publica a cererilor de pretransfer consimtit 2016

   • CEREREA TIP adresata directorului, pentru obtinerea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer 2016

   • CEREREA TIP adresata inspectorului scolar general, pentru solutionarea in sedinta publica a cererilor de schimb de post intre titulari 2016

   • MODEL RAPORT al Comisiei de mobilitate constituite la nivelul unitatii de invatamant - propuneri de acord in vederea pretransferului 2016

   • EXEMPLU DE APLICARE a art. 54(5) referitor la ierarhizarea candidatilor care solicita pretransfer consimtit in unitatea de invatamant primitoare - 2016

   • MODEL ACORD de pretransfer emis de directorul unitatii de invatamant - 2016

   • MODEL INSTIINTARE a ISJ cu privire la acordurile de pretransfer emise de directorul unitatii de invatamant - 2016

   • MODEL ADEVERINTA STATUT POST eliberata de unitatea in care cadrul didactic este titular cu privire la situatia postului/catedrei care se vacanteaza prin pretransfer - 2016

   • MACHETA AB_PRETRANSFER-2016.xls - situatia acordurilor de pretransfer consimtit emise de unitatea de invatamant primitoare - 2016


  • RESTRANGERI DE ACTIVITATE - 2016/2017

   • SOLUTIONAREA restrangerilor de activitate - sedinta publica din 22.03.2016

   • REZULTATELE probelor practice/orale pentru solutionarea restrangerilor de activitate - sesiunea 2016

   • PUNCTAJELE candidatilor aflati in restrangere de activitate - sesiunea 2016 - evaluare ISJ Alba

   • ANUNT - referitor la inregistrarea dosarelor si organizarea sedintei publice de solutionare a restrangerilor de activitate - sesiunea 2016

   • LISTA titularilor aflati in restrangere de activitate 2016-2017

   • CERERE TIP - de transfer pentru solutionarea restrangerii, adresata inspectoratului scolar

   • CERERE TIP - pentru obtinerea acordului de transfer consimtit pentru solutionarea restrangerii, adresata directorului

   • CERERE TIP - detasare in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate - sesiunea 2016

   • MODEL RAPORT - al comisiei de mobilitate din unitate referitor la propunerile de eliberare a acordului de transfer consimtit

   • MODEL ACORD de transfer consimtit eliberat de directorul unitatii de invatamant  • TRANSFERUL TITULARILOR DETASATI PENTRU NESOLUTIONAREA RESTRANGERII DE ACTIVITATE IN 2015-2016

   • ADRESA ISJ ALBA nr. 193/12.01.2016 - referitoare la transferul incepand cu data de 01.09.2016 al titularilor detasati in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate in anul scolar 2015-2016

    • Model cerere - solicitare acord transfer incepand cu data de 01.09.2016 pentru titularii detasati in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate in anul scolar 2015-2016

    • MACHETA ISJ ALBA - privind solutionarea cererilor de transfer, in conditiile art. 48, alin. (2-3), adresate conducerii unitatilor de invatamant


  • COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE PENTRU ANUL SCOLAR 2016-2017

   • SOLUTIONAREA in sedinta publica a cererilor de completare a normei didactice pentru anul scolar 2016-2017

   • ANUNT - referitor la inregistrarea dosarelor si organizarea sedintei publice de completare a normei didactice pentru anul scolar 2016-2017

   • MACHETA ISJ ALBA - privind situatia completarilor de norma in anul scolar 2016-2017

   • CEREREA TIP - pentru solutionarea completarilor de norma la nivel de unitate scolara/consortiu 2016-2017

    • CEREREA TIP - pentru solutionarea completarilor de norma la nivel judetean pentru 2016-2017


  • INTREGIREA NORMEI DIDACTICE PRIN TRANSFER - 2016

   • LISTA CANDIDATILOR pentru care s-a aprobat intregirea normei didactice prin transfer incepand cu data de 01.09.2016

   • MACHETA ISJ ALBA - privind situatia cererilor de intregire a normei didactice prin transfer aprobate in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant

    • CEREREA TIP - pentru intregirea normei didactice prin transfer


  • PROIECTUL DE INCADRARE A UNITATII DE INVATAMANT 2016-2017  • CONCURSUL NATIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR PUBLICATE VACANTE/REZERVATE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR - SESIUNEA 2015

 • PROCEDURA MECS NR. 42306/11.06.2015 privind desfasurarea probei scrise, sigilarea si secretizarea lucrarilor scrise in cadrul concursului national pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar - sesiunea 2015

 • Adresa MECS nr. 38361/05.05.2015 Organizarea si desfasurarea concursului national pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar - sesiunea 2015

 • Adresa MECS nr. 579/DGMRS/13.05.2015 - Atributii in organizarea si desfasurarea concursului national pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar - sesiunea 2015

 • Ordinul MECT nr. 4316/2008 - Program de studii psihopedagogice in vederea certificarii pentru profesia didactica prin DPPD

 • Ordinul MECTS nr. 3158/2010 privind modificarea OMECT nr. 4316/2008 referitor la Programul de studii psihopedagogice in vederea certificarii pentru profesia didactica prin DPPD

 • Extras din METODOLOGIE (OMEN nr. 4895/2014) organizarea si desfasurarea concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar - sesiunea 2015

 • PROGRAME VALABILE pentru concursul de ocupare a posturilor didactice


 • LEGEA EDUCATIEI NATIONALE, Legea Nr. 1/2011 cu completarile si modificarile ulterioare (Text in vigoare incepand cu data de 13 ianuarie 2015)

 • OUG nr. 117/2013 privind completarea si modificarea Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011 si pentru luarea unor masuri in domeniul invatamantului


 • METODOLOGIA nr. 4959/2013 - ORGANIZARE/DESFASURARE CONCURSURI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE CARE SE VACANTEAZA PE PARCURSUL ANULUI SCOLAR 2014-2015 (Metodologia este in vigoare si se aplica pentru anul scolar 2014-2015) • OMEN NR. 3271/25.02.2013 - MODIFICAREA SI COMPLETAREA Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2013-2014, aprobata prin OMECTS Nr. 6239/14.11.2012

 • OMEN NR. 3104/30.01.2013 - MODIFICAREA SI COMPLETAREA Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2013-2014, aprobata prin OMECTS Nr. 6239/14.11.2012

 • OMECTS NR. 6239/14.11.2012 - Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2013-2014 • OMEN NR. 3271/25.02.2013 - MODIFICAREA SI COMPLETAREA Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2013-2014, aprobata prin OMECTS Nr. 6239/14.11.2012

 • Adresa MEN Nr. 29585/12.02.2013 - Ref. Aplicarea prevederilor art.8 alin. (4) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2013-2014, aprobata prin OMECTS Nr. 6239/14.11.2012, cu modificarile si completarile ulterioare; completarea normei didactice pentru profesorii consilieri; actualizarea documentelor de numire/transfer/repartizare pentru titularii din invatamantul special

 • OMEN NR. 3104/30.01.2013 - MODIFICAREA SI COMPLETAREA Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2013-2014, aprobata prin OMECTS Nr. 6239/14.11.2012

 • OMECTS NR. 6239/14.11.2012 - Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2013-2014

 • Resurse umane [Costel NEGUCIOIU]