INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ALBA

ALBA IULIA, STR. GABRIEL BETHLEN NR.7

TEL. 0258-817255 FAX 0258-817663 RESURSE UMANE TEL. 0258-810280


COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE • MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC - 2014-2015

 • Adresa MEN nr. 52282/31.07.2014 - actualizarea listei posturilor didactice in perioada 2-5 august 2014

 • Adresa MEN nr. 51612/24.07.2014 - Etapele de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar prevazute in Calendar pentru perioada 2-5 august 2014

 • PROTOCOL Nr. 9217/29.05.2014; Nr. 5120/29.05.2014; Nr. C-927/30.05.2014 - PREDAREA DISCIPLINEI RELIGIE - CULTUL ORTODOX

 • OMEN NR. 5451/12.11.2013 - Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2014-2015

 • OMEN NR. 3080/05.02.2014 - pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2014-2015, aprobata prin OMEN nr. 5451/2013

 • OMEN NR. 3275/10.04.2014 - pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2014-2015, aprobata prin OMEN nr. 5451/2013

 • Adresa MEN nr. 31701/27.02.2014 - privind etapele de mobilitate care se deruleaza in perioada februarie - aprilie 2014

 • Adresa MEN nr. 32298/05.03.2014 - Ref.: Mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar • GRAFICUL SEDINTELOR PUBLICE DIN 28 august 2013: - CANDIDATI CU NOTE MINIM 5,00 LA CONCURSURILE DE TITULARIZARE DIN ANII 2013, 2012, 2011

 • ADRESA MEN NR. 56793/22.08.2013 REFERITOARE LA OCUPAREA POSTURILOR SI REPARTIZAREA CANDIDATILOR IN PERIOADA 26-29 august 2013

 • PUNCTAJELE CANDIDATILOR TITULARI DIN ANII PRECEDENTI CARE SOLICITA DETASARE LA CERERE 2013/2014 • Resurse umane [Costel NEGUCIOIU]