INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ALBA

ALBA IULIA, STR. GABRIEL BETHLEN NR.7

TEL. 0258-817255 FAX 0258-817663 RESURSE UMANE TEL. 0258-810280


COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
 • ACTUALIZAREA BAZEI DE DATE RESURSE UMANE - 2014-2015


 • DATE CONTACT - Departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic (cf. Legii 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si HG 580/2014)

 • Adresa MEN nr. 54274/03.09.2014 - reducerea normei didactice cu 2 ore (gradul I; 25 ani)

 • Adresa MEN nr. 52282/31.07.2014 - actualizarea listei posturilor didactice in perioada 2-5 august 2014

 • Adresa MEN nr. 51612/24.07.2014 - Etapele de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar prevazute in Calendar pentru perioada 2-5 august 2014

 • PROTOCOL Nr. 9217/29.05.2014; Nr. 5120/29.05.2014; Nr. C-927/30.05.2014 - PREDAREA DISCIPLINEI RELIGIE - CULTUL ORTODOX

 • OMEN NR. 5451/12.11.2013 - Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2014-2015

 • OMEN NR. 3080/05.02.2014 - pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2014-2015, aprobata prin OMEN nr. 5451/2013

 • OMEN NR. 3275/10.04.2014 - pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2014-2015, aprobata prin OMEN nr. 5451/2013

 • Adresa MEN nr. 31701/27.02.2014 - privind etapele de mobilitate care se deruleaza in perioada februarie - aprilie 2014

 • Adresa MEN nr. 32298/05.03.2014 - Ref.: Mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar • METODOLOGIA nr. 4959/2013 - ORGANIZARE/DESFASURARE CONCURSURI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE CARE SE VACANTEAZA PE PARCURSUL ANULUI SCOLAR 2014-2015 (Metodologia este in vigoare si se aplica pentru anul scolar 2014-2015)

 • Resurse umane [Costel NEGUCIOIU]